Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych w KPP w Zakopanem

 

Komendant Powiatowy Policji wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

1) zarządzenia

2) decyzje

3) rozkazy

4) instrukcje

5) pisma okólne

 
Zagadnienia dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie szczegółowo określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 

 

 
 
 
 

Metryczka

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 06.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kalinowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kalinowski Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Kalinowski
do góry