Komendanci - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendanci

Komendą  kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy i Zastępcy Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZAKOPANEM

inspektor Piotr Dziekanowski

Piotr Dziekanowski urodził się w 1968 roku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu w roku 1994, gdzie służył zarówno w pionach prewencji jak i kryminalnym. Od 2001 roku przez 12 lat pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Kętach. Następnie w latach 2013-2014 mł. insp. Piotr Dziekanowski był pierwszym zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem. Od października 2014 r. do grudnia 2016 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Po tym okresie, do czasu objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, przez krótki czas pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej oraz naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

ant

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 

młodszy inspektor Piotr Prokipczak

Urodzony w 1969 roku. Absolwent Wydziału Politologii na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. W  2009 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. 13 maja 2016 roku zostaje powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem.

ant

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 

nadkomisarz Janusz Gawlas

Nadkomisarz Janusz Gawlas jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Zakopanem w Wydziale Ruchu Drogowego. Przez cały okres służby związany z pionem prewencyjnym. Od 2008 roku pełnił funkcję na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, a od 2013 roku mianowany na stanowisko naczelnik Wydziału Prewencji. Po 23 latach służby powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem. Z dniem 19 marca 2016 roku powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem.

ant

 

Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem 

Zapewnienie terminowego i sprawnego realizowania zadań służbowych postawionych przed Komendą Powiatową Policii w Zakopanem. Sprawowanie funkcji nadzorczych i kontrolnych nad podległymi policjantami i pracownikami. Organizacja i koordynacja całokształtu pracy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz zleconych przez kierownictwo Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem: Wydziału Wspomagającego, Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Jednoosobowym Stanowiskiem ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Jednoosobowym Stanowiskiem ds. Prasowo-Informacyjnych.

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie przeciwdziałania patologii i przestępczości na terenie powiatu tatrzańskiego, ocena i analiza bieżących działań, tworzenie i wdrażanie projektów mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania KPP w Zakopanem, nadzorowanie służby kryminalnej.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Nadzorowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Prewencji, Wydziału Sztab Policji, Wydziału Ruchu Drogowego i Ogniwa do spraw Prewencji KP.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 06.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kalinowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kalinowski Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Kalinowski
do góry