Pomoc - Informacje dla osób niepełnosprawnych - Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób niepełnosprawnych

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo-migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

 Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem, podając proponowany termin wizyty.

 

Potrzebę można zgłosić: 

 1.        poczta elektroniczna: dyzurni@zakopane.policja.gov.pl
 2.        wiadomości SMS:       723 800 890
 3.        faks:                              18 20 23 425
 4.        platforma ePUAP:      http://epuap.gov.pl/wps/portal/
 5.        strony internetowe:   http://zakopane.policja.gov.pl/

 W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
 3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),
 4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),
 5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
 6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

 

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Druk zgłoszenia do pobrania :

http://zakopane.policja.gov.pl/sites/default/files/formularz_zgloszenia_1.odt

Metryczka

Data publikacji 09.12.2015
Data modyfikacji 06.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kalinowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kalinowski Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Kalinowski
do góry