Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Regulaminu Komendy Powiatowej i wewnętrznych przepisów w sprawie obiegu korespondencji jawnej, sekretariaty Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem prowadzą m.in. następujące ewidencje i rejestry:

- dziennik korespondencyjny
- dziennik podawczy
- książki doręczeń
- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym
- rejestry poczty
- skorowidz do dziennika korespondencyjnego
- dziennik ewidencji przepisów
- dziennik ewidencji nośników informacji

- inne rejestry właściwe dla poszczególnych pionów służbowych

Część rejestrów prowadzona jest też w formie elektronicznej.

Metryczka

Data publikacji 01.04.2016
Data modyfikacji 06.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Kalinowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszard Kalinowski Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ryszard Kalinowski
do góry